www.yourdomain.com

Mellanrummet

Varför namnet mellanrummet?

Mellanrummet är det utrymme mellan två punkter som ännu inte är fyllt med någonting. Föreställ dig en text utan mellanrum. Det skulle bli en massa bokstäver, men när det plötsligt kommer ett mellanrum i mellan orden blir hela texten mycket tydligare. Mellanrummen är egentligen oskriven text, det är i mellanrummen du kan förändra innehållet på texten.

Fortsätt nu med att föreställa dig ett liv utan lugna stunder mellan dina aktiviteter. Tja, du kanske inte ens behöver föreställa dig det, kanske ser livet ut så, ett ständigt jagande, rädd för att missa något, samtidigt som du tror att du lever livet till 100 procent.

Men precis som med texten, ditt liv blir tydligare om du ger dig själv mellanrum mellan dina aktiviteter.

Mellanrummet i livet är just stunden här och nu, stunden mellan det som varit och framtiden. NUET den enda stunden vi egentligen kan påverka. Ofta är vi med vår tanke i det som varit eller det som ska komma i stället för att vara just i stunden. De automatiska tankarna fyller huvudet med vad vi inte gjort, borde gjort osv. vid andra tillfällen oroar vi oss för framtiden. Det måste inte vara så, den här stunden kan lika väl bli din stund till avkoppling, ett utrymme där helheten blir tydligare.

En stunds daglig meditation ger dig det mellanrum, där du kan släppa gamla invanda mönster och se nya möjligheter.

Det är i Mellanrummet, det händer, utrymmet där det finns plats för förändring, allt börjar med en ny tanke...

På den här webbsidan vill jag dela med mig av de redskap som hjälpt mig att stänga av autopiloten och vågat se nya möjligheter.