www.yourdomain.com

Vad är yoga?

Den klassiska yogan bygger på åtta grenar nedskrivna av Patanjali 200 år e. Kr. Texterna fick namnet yogasutras och de består 195/196 aforismer.


Patanjali beskriver de åtta grenarna:

Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samandi.

Yama - Yttre respekt

Den första grenen handlar om självkontroll, om hur man kan leva ett värdigt liv och hur man kan möta sin omgivning.


Niyama - inre uppmärksamhet

Här beskrivs hur du bör behandla och repektera dig själv, samt skapa goda levnadsvanor.


Asanas - Rörelser

Rörelser/ställningar är till för att stärka, rena och mjuka upp kroppen och sinnet.


Pranayama - Andningsövningar

Övningarna är till för att reglera och vitalisera de de energiflöden som finns i kroppen.


Pratyahara - Sinneskontroll

Avsikten är att öva upp sin förmåga till att ta kontroll över och stilla sina sinnen.


Dharana - Koncentration

Avsikten är att träna koncentration och förmågan till att styra och fokusera ditt medvetande.


Dhyana - Meditation

Är ett meditativt tillstånd där du lämnar ditt ego, där en djup närvaro med ditt innersta och din omgivning infinner sig.


Samandhi

Yogans slutgiltiga mål, ett tillstånd av stillhet bortom kroppen och jagets gränser. 

Patanjali grundade sina texter på ännu äldre Vedatexter och den kunskapen som muntligt överfördes från Guru till elev.